ש ן ה ד ג ב א  
05/10/2013 04/10/2013 03/10/2013 02/10/2013 01/10/2013 30/09/2013 29/09/2013 ספטמבר - אוקטובר --2013
  11:00-15:00 RGC 11:15  KUNIK 11:30  ?         
    13:00-16:00 RGC 13:00-16:00 RGC 13:00-16:00 RGC      
       14:00-15:00  מכירות RGC  14:00-15:00  מכירות RGC   13:30-14:30 מכירות RGC  
    13:30-14:30 צוות RGC טלמיטינג טלמיטינג 14:30-15:30 ישיבה RGC    
     14:30-15:30  מכירות RGC 16:00-סיום  16:00 סיום  15:00-16:00 PC       פלי     
    טלמיטינג     19:00   KONIK  
        20:30-20:45 break    
    18:30-19:00 OFFICE   19:00-22:15   MCPD  20:45 SH  
12/10/2013 11/10/2013 10/10/2013 09/10/2013 08/10/2013 07/10/2013 06/10/2013 אוקטובר --2013
      11:00-15:00 RGC     12:00 צבי  
        13:00-16:00 RGC 13:00 PC  13:30-14:30 מכירות RGC  
    15:00-17:00 RGC 17:00-18:00 ברמן 14:30-15:30 ישיבה RGC דוד  14:00  
          אילנית 15:00  
      18:30-22:30   MCPD    19:00-22:15   MCPD  18:30-22:30   MCPD   
19/10/2013 18/10/2013 17/10/2013 16/10/2013 15/10/2013 14/10/2013 13/10/2013 אוקטובר --2013
      11:00-15:00 RGC 08:00-15:00 MOBILE      
    13:30-14:30 צוות RGC     13:30-14:30 מכירות RGC  
    15:00-17:00 RGC   14:30-15:30 ישיבה RGC    
        20:30-20:45 break    
      18:30-22:30   MCPD    19:00-22:15   MCPD  18:30-22:30   MCPD   
26/10/2013 25/10/2013 24/10/2013 23/10/2013 22/10/2013 21/10/2013 20/10/2013 אוקטובר --2013
             
    15:00-17:00 RGC 11:00-15:00 RGC 13:00-16:00 RGC   13:30-14:30 מכירות RGC  
          14:30-15:30 ישיבה RGC    
             
        20:30-20:45 break    
      18:30-22:30   MCPD    19:00-22:15   MCPD  18:30-22:30   MCPD   
02/11/2013 01/11/2013 31/10/2013 30/10/2013 29/10/2013 28/10/2013 27/10/2013 אוקטובר - נובמבר 2013
             
          13:30-14:30 מכירות RGC  
    13:30-14:30 צוות RGC   14:30-15:30 ישיבה RGC    
      11:00-15:00 RGC 13:00-16:00 RGC      
             
      18:30-22:30   MCPD    20:30-20:45 break 18:30-22:30   MCPD   
        19:00-22:15   MCPD